Blommande Silverarv
Liljor och Dill-malört
Blå Kungsnäva
Krydd-trädgården
Mörkbladiga växter.
Blåregnet blommar
Timjan.
Pion "Peter brand"
Tulpaner
Mera tulpaner
Röda och gula landet
Kärleksört
Åskväder
Dillpion.
Kallor.
Iris och vallmo.