Vår gamla ladugård skulle få en "ansiktslyftning".
Vi grävde bort jord och sten och fyllde golvytan med makadam.
Här har vi tagit bort taket, den gamla ladugården ser lite naken ut.
Nu är det dags för golv-gjutning.
Och nytt tak skall på.
Det värsta jobbet var vägg-gjutningen
Per gjorde nya träväggar, de gamla var för dåliga.
Jag putsar väggarna med kalk-puts.
Det tog flera år men 2012 kunde vi öppna vår butik i den "ny-gamla" ladugården.